BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ OIRP W KATOWICACH

Koleżanki i Koledzy, Radcowie Prawnych z OIRP w Katowicach

Informuję, że można już składać w OIRP w Katowicach deklaracje udzielania w roku 2018, nieodpłatnej pomocy prawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz.U. 2015r., poz. 1255 z póżn. zm.;). Informacje w tej sprawie znajdują się w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna 2018 oraz w BIP. Procedurę wszczęto w oparciu o przepisy obowiązujące, trwają jednak prace legislacyjne nad zmianą przepisów.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE