BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ OIRP W KATOWICACH

Finanse

Działalność Okręgowej Izb Radców Prawnych finansowana jest ze składek radców prawnych i aplikantów radcowskich, opłat związanych z postępowaniem w sprawie wpisu na listę radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz kar pieniężnych, a także z dochodów z innych źródeł, a w szczególności z dotacji i subwencji oraz darowizn i spadków. Krajowa Rada Radców Prawnych uchwala regulamin działalności finansowej samorządu (t.j stanowi załącznik do uchwały Nr 280/IX/2016 Prezydium KRRP z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych) oraz instrukcję obiegu dokumentów (uchwała Nr 69/VII/2009 KRRP z dnia 6 czerwca 2009r. w sprawie instrukcji obiegu dokumentów)

Dokument utworzony dnia: 2017-11-08 17:49:39
Ostatnia modyfikacja dnia: 2017-11-15 18:32:23
Liczba wyswietleń dokumentu: 2015
Wprowadził(a): Bartosz Baron

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE