BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ OIRP W KATOWICACH

Przedmiot działania i kompetencje OIRP Katowice

Stosowanie do art. 41 ustawy o radcach prawnych, do zadań samorządu należy w szczególności:

  • udział w zapewnianiu warunków do wykonywania ustawowych zadań radców prawnych;
  • reprezentowanie radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz ochrona ich interesów zawodowych;
  • współdziałanie w kształtowaniu i stosowaniu prawa;
  • przygotowywanie aplikantów radcowskich do należytego wykonywania zawodu radcy prawnego oraz doskonalenie zawodowe radców prawnych;
  • nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu przez radców prawnych i aplikantów radcowskich;
  • współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego w zapewnianiu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. 2017, poz. 2030);
  • prowadzenie badań w zakresie funkcjonowania pomocy prawnej.

Dokument utworzony dnia: 2017-11-08 17:47:48
Ostatnia modyfikacja dnia: 2017-11-29 12:14:24
Liczba wyswietleń dokumentu: 1520
Wprowadził(a): Bartosz Baron

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE