BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ OIRP W KATOWICACH

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Korespondencję kierować należy pod adresem siedziby Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, 40-600 Katowice, ul. Kościuszki 223c. Poszczególne organy Izby za pośrednictwem Biura OIRP załatwiają m.in.:

 • wnioski o wpis na listę radców prawnych, zawieszenie wykonywania zawodu, skreślenie z listy radców prawnych,
 • zmiany dotyczące wykonywania zawodu i jego form,
 • wydawanie wypisów z listy radców prawnych i innych dokumentów dotyczących wykonywania zawodu radcy prawnego,
 • zmiany danych osobowych radców prawnych i aplikantów radcowskich,
 • sprawy dotyczące pełnomocnictw z urzędu,
 • wszelkie wnioski aplikantów radcowskich dotyczące przebiegu aplikacji,
 • wnioski i pisma dotyczące płatności radców prawnych i aplikantów radcowskich,
 • sprawy należące do kompetencji Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Okręgowego Zespołu Wizytatorów, Komisji ds. wykonywania zawodu,
 • wnioski dotyczące spraw indywidualnych radców prawnych i aplikantów radcowskich zrzeszonych,
 • sprawy dotyczące szkoleń zawodowych i ich organizacji,
 • wnioski w sprawach wymagających dostępu do kartotek kartoteki i archiwów dotyczących radców prawnych i aplikantów radcowskich, dokumentów ze Zgromadzeń Delegatów, protokołów posiedzeń Rady OIRP i podjętych przez Radę uchwał, archiwów dzienników korespondencji oraz spraw finansowych.

Zależnie od organu uprawnionego do załatwienia sprawy, przedłożenia załatwiane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30.dniowym, chyba że Rada lub inny organ OIRP postanowi inaczej. Pracownicy biura Izby udzielają informacji na temat stanu sprawy.

Dokument utworzony dnia: 2017-11-08 17:56:12
Ostatnia modyfikacja dnia: 2017-11-08 18:43:02
Liczba wyswietleń dokumentu: 2217
Wprowadził(a): Bartosz Baron

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE