BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ OIRP W KATOWICACH

Status prawny OIRP Katowice

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach jest osobą prawną działającą na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1870 z dnia 9.10.2017r.) utworzoną przez Krajową Radę Radców Prawnych Uchwałą Nr 3 KRRP z dnia 16 grudnia 1983r. w sprawie powołania okręgowych izb radców prawnych, obszaru ich działania oraz siedzib ( tj. stanowi załącznik do uchwały Nr 281/IX/2016 Prezydium KRRP z 20 lipca 2016r.).

Jest jedną z jednostek samorządu zawodowego, reprezentującego osoby wykonujące zawód zaufania publicznego i sprawującego pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony (art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej).

Prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego powiązane jest z obowiązkową przynależnością do samorządu zawodowego. Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej, w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

Dokument utworzony dnia: 2017-11-08 17:38:20
Ostatnia modyfikacja dnia: 2017-12-07 12:08:38
Liczba wyswietleń dokumentu: 1554
Wprowadził(a): Bartosz Baron

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE